Producenci
Zwroty i reklamacje

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Dokładamy wszelkich starań aby wystawione przedmioty miały jak najlepszą jakość – przed każdą wysyłką są dokładnie sprawdzane postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja w formie pisemnej powinna zostać wysłana listem poleconym na adres Sklepu i wskazywać dane niezbędne do jej rozpatrzenia a w szczególności: Dane identyfikujące Kupującego, Nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja, Numer zamówienia, Opis zauważonych nieprawidłowości, 2. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wskazując czy reklamacja została uznana oraz w jaki sposób i w jakim terminie zamierza usunąć nieprawidłowości. Jeżeli Umowa zawierana jest z konsumentem, brak uznania reklamacji lub uznanie jej w zakresie węższym niż wskazany przez Kupującego, Sklep zobowiązany jest uzasadnić na piśmie. 3. Jeżeli Kupujący wymienia towar z powodu źle dobranego rozmiaru, koszty przesyłki ponosi Kupujący, jeżeli zły rozmiar jest wynikiem naszego błędu, koszty pokrywa Sklep. 4. Jeżeli zdarzy się że wysłane ubranko ma jakąś wadę, która nie została zauważona, prosimy o wyrozumiałość i kontakt – towar zostanie niezwłocznie wymieniony (po otrzymaniu zwrotu) na nasz koszt lub zostaną zwrócone pieniądze wraz z kosztami przesyłki. 5. Towary dostarczane są bez wad. Różnice w rzeczywistym wyglądzie towaru z wyglądem na zdjęciach umieszczonych na stronie aukcji nie mogą stanowić podstaw do reklamacji, jako wadliwe bądź niezgodne z umową. 6. W umowach zawieranych z przedsiębiorcami strony postanawiają, że uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru.

 Prawo odstąpienia od umowy Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zaznaczamy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, których wartość szacowana jest na kwotę minimum 10,50zł zaś maksymalnie na kwotę 14,50 zł. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Zwrot zakupionych rzeczy ( z metkami i bez śladów użytkowania) najlepiej wraz z paragonem fiskalnym prosimy wysyłać na nasz adres przesyłką rejestrowaną (np za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym). W przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji prosimy o natychmiastowy kontakt. KONTAKT Staramy się sumiennie i szczegółowo opisywać oferowany towar. W razie wątpliwości lub niejasności odpowiemy na każde pytanie: e-mail: ola.sklep1@onet.pl tel. 515 133 228

INFORMACJE DODATKOWE Zakupy w sklepie są równoznaczne z akceptacją regulaminu. Prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe Stokrotka Anna Tyniec Malinie 383C 39-331 Chorzelów Tel: +48 515-133-228 E-mail: ola.sklep1@onet.pl Ja………………………………………………….…niniejszym informuję Annę Tyniec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Stokrotka Anna Tyniec o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy*: 1. ...................................................................................... 2........................................................................................ 3........................................................................................ - Data zawarcia umowy/odbioru: ……………………………………………………………. - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………… - Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………. - numer(y) aukcji: …............................................................................................... zwrot należności: - kwota zwrotu : ............................................................................... - nr konta bankowego ....................................................................... - imię i nazwisko .............................................................................. - dokładny adres ............................................................................... miejscowość, data ........................................................................ podpis (tylko, jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) * - niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl